Tečaj tehnik oblikovanja

 

Program tečaja je sestavljen iz treh večjih sklopov:

- prvi sklop (risanje in slikanje)

- drugi sklop (barve)

- tretji sklop (kompozicija in tretja dimenzija)

Skozi celotni tečaj, ki obsega 48 ur, si slušatelji pridobijo znanje tudi s pomočjo skripte, ki jo brezplačno pridobijo ob vpisu na tečaj. V njej je v celoti in nazorno opisan postopek učenja snovi, ki udeležencem omogoči sprotno delo tudi doma.

 

 tečajučiteljtelefonpričetekkraj
01 Ljubljana Aleš Becele 030 453 102

se določi ob zadostnem številu prijav

prostori Društva Naris, Špruha 30, Industrijska cona Trzin

 

Učni načrt

Priprave na sprejemne izpite za Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo so zasnovani na način, da udeleženci preko praktičnega dela postopoma razvijajo ter izoblikujejo svoj kreativen potencial do te mere, da se znajo suvereno izraziti s pomočjo različnih likovnih tehnik. Pristop združuje postopno razvijanje znanja študijske risbe, slikanja s pomočjo teoretične podlage o barvnih zakonitostih ter vaje, ki spodbujajo ustvarjalno mišljenje. Udeleženci pridobijo predstavo o plastičnosti objektov ter njihovi umeščenosti v prostor, seznanijo se s perspektivo ter tehniko viziranja, preizkušajo različne slikarske tehnike, rišejo po opazovanju ter s pomočjo domišljije ter izdelujejo različne trodimenzionalne objekte iz papirja, kar utrdi njihovo prostorsko predstavo. Po vsakem srečanju sledi »domača naloga«, ki jo ob naslednjem srečanju skupaj pogledamo in pokomentiramo.

1. sklop: risanje in slikanje (5 × 4 ure)2. sklop: barve (3 × 4 ure)3. sklop: kompozicija in tretja dimenzija (4 × 4 ure)
 • Udeleženci se v prvem sklopu seznanijoz načinom likovnega gledanja, kar je pri študijskem risanju ključnega pomena. Najprej se seznanijo z osnovnimi elementi, iz katerih je sestavljen vsak risarski objekt in na podlagi tega začenjajo razvijati predstavo o plastičnosti objektov ter njihovi umeščenosti v prostor. Udeleženci se seznanijo z viziranjem, perspektivo, kompozicijo, z zakonitostmi ter proporci pri risanju figure. , s teorijo barv ter s tehniko slikanja. Pridobljeno znanje je osnova za naslednja dva sklopa predavanj.
 • V drugem sklopu se udeleženci najprej seznanijo s  s teorijo barv ter s tehnikami slikanja. Na podlagi pridobljenega znanja prenesemo idejno zasnovo v domišljijo in kompozicijsko risbo. 
 • V tretjem sklopu srečanj se udeleženci seznanijo z osnovnimi prvinami iz likovne teorije, kot so likovni elementi in likovne spremenljivke. Skozi praktično delo razvijamo razumevanje barvnih zakonitosti, barvnih kontrastov, harmonije barv. Vse skupaj se poveže v tridimenzionalna telesa.  

Zakaj mi?

 • 88% uspešnost dijakov pri sprejemnih za FA,
 • Zaradi dolgoletnega delovanja in izkušenjter uspešnosti,
 • Društvo ponuja kadrovske štipendije za nadarjene bodoče arhitekte,
 • Usposobljen in strokoven kader , ki se vsak dan srečuje s procesom »učenja« arhitekture in so po našem mnenju poleg profesorjev najbolj usposobljeni, da dijakom podajajo znanje, ki je potrebno za sprejemni izpit,
 • Tečaje za sprejemne izpite izvajamo po celi Sloveniji, tudi v vašem kraju, kar dijakom izven Ljubljane olajša možnost izobraževanja,
 • Smo cenovno ugodni,
 • Lastno učno gradivo.

Koliko?

 • tečaj I. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj II. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj FA 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj VŠD 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj KA 60 ur - že za 230 eur
 • HITRI tečaj - že za 60 eur