Vizualne komunikacije

Program tečaja je sestavljen iz petih večjih sklopov – prvi del sestavljajo vizualni jezik, drugega teorija barve, tretjega risanje ter zadnja dva – tipografijo in zgodovinski pregled oblikovanja vizualnih komunikacij.

Skozi celotni tečaj, ki obsega 60 ur, si slušatelji pridobijo znanje tudi s pomočjo skripte, ki jo brezplačno pridobijo ob vpisu na tečaj. V njej je v celoti in nazorno opisan postopek učenja snovi, ki udeležencem omogoči sprotno delo tudi doma.

 

 tečajučiteljtelefonpričetekkraj
01 Ljubljana Manca Flajs 040 453 102

se določi ob zadostnem številu prijav

prostori Društva Naris, Špruha 30, Industrijska cona Trzin

 

Učni načrt

1. sklop: vizualni jezik (2 × 4 ure)2. sklop: teorija barv (3 × 4 ure)3. sklop: risanje (6 × 4 ure)
 • 1. del: Vizualni jezik 1
  • Uvodno srečanje je namenjeno zaznavanju telesa v razmerju do okolja. Udeleženci pridobijo znanje o osnovnih likovnih elementih in likovnih spremenljivkah.
  • >Domača naloga: Udeleženec dobi domačo nalogo, ki zajema: Točka, linija, ploskev iz točk.
 • 2. del: Vizualni jezik 2
  • V tem delu se slušatelji seznanijo s kompozicijo oziroma z načini sporazumevanja z vizualnimi pojmi. Namen srečanja je slušatelje pripeljati do lažjega razumevanja in interpretacije dela.
 • 1. del: Teorija barv 1
  • V drugem sklopu bodo slušatelji seznanjeni z razumevanjem uporabe barvnih zakonitosti v oblikovalskem delu. Po predavanju sledi praktična izdelava barvne kompozicije, ki naj vsebuje pridobljeno znanje o prostorskem učinku barve in njenem odnosu do oblike ter kompozicije.
 • 2. del: Teorija barv 2
  • Slušatelje se seznani z osnovami barvnih kontrastov, harmonije barv in barvne ekspresije. Po predavanju sledi praktična izdelava diptiha (kolažna tehnika).
 • 1. del: Risanje 1:
  • Podajanje znanja osnovnih geometrijskih teles, pri slušatelju razviti veščine upodabljanja plastičnosti predmetov. Slušatelji teorijo nadgradijo z risanjem enostavnih predmetov (kompozicija oglatih in okroglih teles).
 • 2. del: Risanje 2
  • Namen tega dela risarskega predavanja, je slušateljem razviti osnovne veščine upodabljanja plastičnosti predmetov. Teoretičnemu delu sledi izdelava dveh kolažev A3.
 • 3. del: Risanje 3
  • V tem delu se opredeljuje linearna perspektiva in viziranje. Predavanje je ključno za razvoj občutka slušateljev za prepoznavanje velikosti razmerij v prostoru ter prenos le teh na papir.
 • 4. del: Risanje 4
  • V zadnjem delu risarskega dela nastopi risanje tihožitja. Slušatelji se spoznajo s kombinacijo kompozicije oglatih in okroglih teles.
4. sklop: tipografija (2 × 4 ure)5. sklop: teorija (2 × 4 ure)
V sklopu tipografije se slušatelji najprej spoznajo z disciplino tipografije ter njene funkcije znotraj oblikovanja vizualnih komunikacij. Poseben poudarek je namenjen črki (oblika/protioblika/odnos črkovnega materiala do formata ipd). Praktično slušatelj izdela tipografski diptih, s katerim slušatelj razvije občutek za ekspresivnost tipografije. Predavanje je namenjeno kratkemu pregledu sodobnega dizajna in oblikovalcev – tako tujih kot tudi domačih. Namen zadnjega dela je končna kritična interpretacija slušateljev o sodobnem dizajnu

Zakaj mi?

 • 88% uspešnost dijakov pri sprejemnih za FA,
 • Zaradi dolgoletnega delovanja in izkušenjter uspešnosti,
 • Društvo ponuja kadrovske štipendije za nadarjene bodoče arhitekte,
 • Usposobljen in strokoven kader , ki se vsak dan srečuje s procesom »učenja« arhitekture in so po našem mnenju poleg profesorjev najbolj usposobljeni, da dijakom podajajo znanje, ki je potrebno za sprejemni izpit,
 • Tečaje za sprejemne izpite izvajamo po celi Sloveniji, tudi v vašem kraju, kar dijakom izven Ljubljane olajša možnost izobraževanja,
 • Smo cenovno ugodni,
 • Lastno učno gradivo.

Koliko?

 • tečaj I. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj II. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj FA 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj VŠD 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj KA 60 ur - že za 230 eur
 • HITRI tečaj - že za 60 eur