1. Semester

V I. semestru se dijaki seznanijo z osnovami risanja, perspektivo, horizontom, bežiščem, kvadratom in kocko v perspektivi, stožčastimi in valjastimi telesi v perspektivi, viziranjem, prerezno metodo, kompozicijo, črto… Program je zasnovan tako, da se naučeno pripelje do ravni osvojenega in s tem se postavlja temelj za II. semester. Vse omenjeno je predstavljeno tudi v skripti I. semestra, ki zajema tudi pregled svetovne zgodovine arhitekture od začetka do moderne in predstavlja nekatere najvidnejše arhitekte.

 

Termin tečajev 1. semester

 tečajučiteljtelefonpričetekkraj
01 Ljubljana Aleš Becele 030 453 102

v petek 13.11.2020 ob 17:00h  in soboto 14.11.2020 ob 9:00h

Gimnazija Moste
03 Celje Gaja Žgank 030 453 102

v petek 13.11.2020 ob 17:00h in soboto 14.11.2020 ob 9:00h

Šolski Center Celje Gimnazija Lava, učilnica A-7
04 Kranj Jaro Ješe 030 453 102 petek 23.10.2020 ob 17:00h, drugi termin se določi po dogovoru s tečajniki

Gimnazija Kranj, učilnica 3
05 Koper Laura Lipej 030 453 102 petek 13.11.2020 ob 17:00h in soboto 14.11.2020 ob 9:00h Gimnazija Koper, učilnica U11 ali U12
07 Novo Mesto Eva Ličina 030 453 102 petek 13.11.2020 ob 17:00h  in soboto 14.11.2020 ob 9:00h Šolski center Novo Mesto, učilnica 24
09 Nova Gorica Veronika Batistič 030 453 102

se določi ob zadostnem številu prijav

Gimnazija Nova Gorica
10 Maribor Sandi Vaupotič 030 453 102

petek 13.11.2020 ob 17:00h  in drugi termin se določi po dogovoru s tečajniki

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, učilnica 02 v pritličju

 

11 Ivančna Gorica Aleš Becele 030 453 102

se določi ob zadostnem številu prijav

 

 

12 Murska Sobota Ines Hidič 030 453 102

se določi ob zadostnem številu prijav

Gimnazija Murska Sobota 

 * Opomba: termini so le informativni in se lahko še prilagajajo glede na željo tečajnikov. 

Tečaj zajema (posamezen sklop obsega 4 šolske ure)

1. sklop2. sklop3. sklop4. sklop5. sklop6. sklop
centralna perspektiva in poljubna perspektiva kvadrata in kocke, razlaga osnovnih pojmov kvadrati in kocke v poljubni perspektivi brez tlorisne osnove centralna – perspektiva kroga razdelitev valjastega in stožčastega predmeta na enake dele prerezna metoda (iz tlorisa, narisa in stranskega risa dejanskega predmeta) prerezna metoda - vaje

 

7. sklop8. sklop9. sklop10. sklop11. sklop12. sklop
elipsa v paralelni perspektivi vaja črte in osebnostni pristop k risbi razlaga pojma abstrakcija, izdelava maketa osnove viziranja, risanje enostavnih predmetov viziranje zahtevnejših predmetov risanje kompozicijske risbe, naloge prostorske predstave, pregled nalog

Zakaj mi?

 • 88% uspešnost dijakov pri sprejemnih za FA,
 • Zaradi dolgoletnega delovanja in izkušenjter uspešnosti,
 • Društvo ponuja kadrovske štipendije za nadarjene bodoče arhitekte,
 • Usposobljen in strokoven kader , ki se vsak dan srečuje s procesom »učenja« arhitekture in so po našem mnenju poleg profesorjev najbolj usposobljeni, da dijakom podajajo znanje, ki je potrebno za sprejemni izpit,
 • Tečaje za sprejemne izpite izvajamo po celi Sloveniji, tudi v vašem kraju, kar dijakom izven Ljubljane olajša možnost izobraževanja,
 • Smo cenovno ugodni,
 • Lastno učno gradivo.

Koliko?

 • tečaj I. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj II. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj FA 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj VŠD 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj KA 60 ur - že za 230 eur
 • HITRI tečaj - že za 60 eur