1. Semester

V I. semestru se dijaki seznanijo z osnovami risanja, perspektivo, horizontom, bežiščem, kvadratom in kocko v perspektivi, stožčastimi in valjastimi telesi v perspektivi, viziranjem, prerezno metodo, kompozicijo, črto… Program je zasnovan tako, da se naučeno pripelje do ravni osvojenega in s tem se postavlja temelj za II. semester. Vse omenjeno je predstavljeno tudi v skripti I. semestra, ki zajema tudi pregled svetovne zgodovine arhitekture od začetka do moderne in predstavlja nekatere najvidnejše arhitekte.

 

Termin tečajev 1. semester

 tečajučiteljtelefonpričetekkraj
01 Ljubljana Aleš Becele 030 453 102

v petek 10.11.2017 ob 17:00h in soboto 11.11.2017 ob 9:00h

 Zavod ŠOLT, Vojkova 63, 1000 Ljubljana
03 Celje Viktorija Durković 030 453 102

petek 24.11.2017 ob 17:00h in soboto 25.11.2017 ob 9:00h

Šolski Center Celje Gimnazija Lava
04 Kranj Jaro Ješe 030 453 102 petek 24.11.2017 ob 17:00h, drugi termin tečaja boste določili na prvi uri

Gimnazija Kranj, učilnica 29 v drugem nadstropju
05 Koper Laura Lipej 030 453 102 petek 10.11.2017 ob 17:00hdrugi dan tečaja se določi na prvi uri tečaja Gimnazija Koper, učilnica zgodovine v pritličju
07 Novo Mesto Nuša Rudman 030 453 102 petek 10.11.2017 ob 17:00h in soboto 11.11.2017 ob 9:00h Šolski center Novo Mesto, učilnica 24
09 Nova Gorica Aleš Becele 030 453 102

petek 10.11.2017 ob 17:00h in soboto 11.11.2017 ob 9:00h

tečaj se pridruži skupini v Kopru
10 Maribor Sandi Vaupotič 030 453 102

petek 24.11.2017 ob 17:00h in soboto 25.11.2017 ob 9:00h

Srednja Gredbena šola Maribor

 

11 Ivančna Gorica Aleš Becele 030 453 102

petek 10.11.2017 ob 17:00h in soboto 11.11.2017 ob 9:00h

tečaj se pridruži skupini v Ljubljani

 

12 Murska Sobota Lea Denša 030 453 102

se bo izvedel ob zadostnem številu prijav

Gimnazija Murska Sobota

 

Tečaj zajema (posamezen sklop obsega 4 šolske ure)

1. sklop2. sklop3. sklop4. sklop5. sklop6. sklop
centralna perspektiva in poljubna perspektiva kvadrata in kocke, razlaga osnovnih pojmov kvadrati in kocke v poljubni perspektivi brez tlorisne osnove centralna – perspektiva kroga razdelitev valjastega in stožčastega predmeta na enake dele prerezna metoda (iz tlorisa, narisa in stranskega risa dejanskega predmeta) prerezna metoda

 

7. sklop8. sklop9. sklop10. sklop11. sklop12. sklop
prerezna metoda prerezna metoda maketa viziranje kombinacija viziranja in prerezne metode risanje kompozicijske risbe, naloge prostorske predstave, pregled nalog

Zakaj mi?

 • 88% uspešnost dijakov pri sprejemnih za FA,
 • Zaradi dolgoletnega delovanja in izkušenjter uspešnosti,
 • Društvo ponuja kadrovske štipendije za nadarjene bodoče arhitekte,
 • Usposobljen in strokoven kader , ki se vsak dan srečuje s procesom »učenja« arhitekture in so po našem mnenju poleg profesorjev najbolj usposobljeni, da dijakom podajajo znanje, ki je potrebno za sprejemni izpit,
 • Tečaje za sprejemne izpite izvajamo po celi Sloveniji, tudi v vašem kraju, kar dijakom izven Ljubljane olajša možnost izobraževanja,
 • Smo cenovno ugodni,
 • Lastno učno gradivo.

Koliko?

 • tečaj I. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj II. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj FA 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj VŠD 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj KA 60 ur - že za 230 eur
 • HITRI tečaj - že za 60 eur