1. Semester

V I. semestru se dijaki seznanijo z osnovami risanja, perspektivo, horizontom, bežiščem, kvadratom in kocko v perspektivi, stožčastimi in valjastimi telesi v perspektivi, viziranjem, prerezno metodo, kompozicijo, črto… Program je zasnovan tako, da se naučeno pripelje do ravni osvojenega in s tem se postavlja temelj za II. semester. Vse omenjeno je predstavljeno tudi v skripti I. semestra, ki zajema tudi pregled svetovne zgodovine arhitekture od začetka do moderne in predstavlja nekatere najvidnejše arhitekte.

 

Termin tečajev 1. semester

 tečajučiteljtelefonpričetekkraj
01 Ljubljana Aleš Becele 030 453 102

v petek 9.11.2018 ob 17:00h in soboto 10.11.2018 ob 9:00h

Gimnazija Moste, učilnica 12 v pritličju
03 Celje Viktorija Durković 030 453 102

petkih od 17:30 do 20:30 

in sobotah od 9:00h do 12:00h

Šolski Center Celje Gimnazija Lava, učilnica A-7
04 Kranj Jaro Ješe 030 453 102 petkih od 14:00h do 17:00h, in torkih od 14:00h do 17:00h

Gimnazija Kranj, učilnica 29 v drugem nadstropju
05 Koper Laura Lipej 030 453 102 petek 9.11.2018 od 17:00h do 20:00hin  soboto od 12:00h do 15:00h Gimnazija Koper, učilnica U11 ali U12
07 Novo Mesto Eva Ličina 030 453 102 petek 9.11.2018 ob 17:00h in soboto 10.11.2018 ob 9:00h Šolski center Novo Mesto, učilnica 24
09 Nova Gorica Aleš Becele 030 453 102

petek 9.11.2018 ob 17:00h in soboto 10.11.2018 ob 9:00h

tečaj se pridruži skupini v Kopru
10 Maribor Sandi Vaupotič 030 453 102

petek 9.11.2018 ob 17:00h in soboto 10.11.2018 ob 9:30h

II. Gimnazija Maribor, učilnica PL2

 

11 Ivančna Gorica Aleš Becele 030 453 102

se pridruži tečaju v Ljubljani

Gimnazija Moste, učilnica 12 v pritličju

 

12 Murska Sobota Lea Denša 030 453 102

se pridruži tečaju v Mariboru

II. Gimnazija Maribor, učilnica PL2

 * Opomba: termini so le informativni in se lahko še prilagajajo glede na željo tečajnikov. 

Tečaj zajema (posamezen sklop obsega 4 šolske ure)

1. sklop2. sklop3. sklop4. sklop5. sklop6. sklop
centralna perspektiva in poljubna perspektiva kvadrata in kocke, razlaga osnovnih pojmov kvadrati in kocke v poljubni perspektivi brez tlorisne osnove centralna – perspektiva kroga razdelitev valjastega in stožčastega predmeta na enake dele prerezna metoda (iz tlorisa, narisa in stranskega risa dejanskega predmeta) prerezna metoda - vaje

 

7. sklop8. sklop9. sklop10. sklop11. sklop12. sklop
elipsa v paralelni perspektivi vaja črte in osebnostni pristop k risbi razlaga pojma abstrakcija, izdelava maketa osnove viziranja, risanje enostavnih predmetov viziranje zahtevnejših predmetov risanje kompozicijske risbe, naloge prostorske predstave, pregled nalog

Zakaj mi?

 • 88% uspešnost dijakov pri sprejemnih za FA,
 • Zaradi dolgoletnega delovanja in izkušenjter uspešnosti,
 • Društvo ponuja kadrovske štipendije za nadarjene bodoče arhitekte,
 • Usposobljen in strokoven kader , ki se vsak dan srečuje s procesom »učenja« arhitekture in so po našem mnenju poleg profesorjev najbolj usposobljeni, da dijakom podajajo znanje, ki je potrebno za sprejemni izpit,
 • Tečaje za sprejemne izpite izvajamo po celi Sloveniji, tudi v vašem kraju, kar dijakom izven Ljubljane olajša možnost izobraževanja,
 • Smo cenovno ugodni,
 • Lastno učno gradivo.

Koliko?

 • tečaj I. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj II. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj FA 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj VŠD 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj KA 60 ur - že za 230 eur
 • HITRI tečaj - že za 60 eur