2. semester

II. semester je logično nadaljevanje I. semestra in v prvih urah utrjuje in izpopolnjuje znanje pridobljeno v I. semestru ter ga s tem pripelje na raven globalnega znanja, ki se konstruktivno uporablja v nadaljnjem risanju. Predvsem temelji na uporabi prerezne metode in viziranja ter potrebni kombinaciji obojega, seveda pri risanju zahtevnejših predmetov. Tečajniki se naučijo perspektivo interierja, ulice, trga, kompozicije, naloge prostorske predstave, Escherja…

Tečaj dopolnjuje skripta, kjer so podani primeri risb s ponovitvijo metod risanja in predvsem učenja kako naj bi risba sploh izgledala, končuje pa se s pregledom slovenske arhitekture in arhitektov, tudi aktualnih ter navedbo uporabne literature po naši presoji.

Oba semestra tečaja zajemata celoto potrebno snov za sprejemne izpite, zato priporočamo obiskovanje obeh zgoraj predstavljenih tečajev. Temeljita namreč na učenju, utrjevanju in predvsem vaji ob strokovnem nadzoru. To je naša formula pridobljena skozi leta, ki naj bi dijakom omogočala velike možnosti za sprejem na Fakulteto za arhitekturo.

 

Termin tečajev 2. semester

 tečajučiteljtelefonpričetekkraj
01 Ljubljana Aleš Becele 030 453 102

petek 20.1.2018 od17:00h do 20:00h in v soboto 21.1.2018 od 9:00h do 12:00h

Prostori Zavoda ŠOLT, Vojkova 63, 1000 Ljubljana (modra steklena stavba med MORS in Ekonomsko fakulteto) 
03 Celje Iza Šentjurc 030 453 102 četrtek 2.2.2018 ob 17:00h in soboto 3.2.2018 ob 9:00h Šolski center Celje Gimnaziji Lava, Pot na Lavo 22, 
04 Kranj Živa Hude 030 453 102 petek 9.3.2018 od 16:00h do 19:00h, drugi termin tečaja boste določili na prvi uri Gimnazija Kranj, učilnica 29 v drugem nadstropju
06 Koper Anja Bagon 030 453 102 petek 9.3.2018 ob 16:00h, drugi dan tečaja se določi na prvi uri tečaja Gimnazija Koper, učilnica zgodovine v pritličju
07 Novo Mesto Nuša Rudman 030 453 102 v petek 9.3.2018 ob 16:30h in soboto 10.3.2018 ob 9:00h Šolski center Novo Mesto, učilnica 24
09 Nova Gorica Aleš Becele 030 453 102

 prvi teden v marcu po počitnicah

Gimnazija Nova Gorica
10 Maribor Gregor Tollazzi 030 453 102

petek 9.3.2018 od 17:00h  do 20:00h in soboto 10.3.2018 od 17:00h do 20:00h

Srednja Gredbena šola Maribor

 

11 Murska Sobota Lea Denša 030 453 102

 izvaja se le individualni tečaj

po dogovoru z učiteljem

 

 

Tečaj zajema (posamezen sklop obsega 4 šolske ure)

1. sklop2. sklop3. sklop4. sklop5. sklop6. sklop
ponovitev risanja po prerezni metodi (tloris, naris), risanje z diagonalami risanje zapletenejšega predmeta z ravnimi robovi ponovitev risanja elips v centralni perspektivi risanje zapletenega predmeta s krožnimi deli maketa viziranje zapletenejšega predmeta v kombinaciji s prerezno metodo

 

7. sklop8. sklop9. sklop10. sklop11. sklop12. sklop
risanje kompozicije risanje interierja risanje eksterierja risanje slike po spominu reševanje nalog prostorske predstave, pregled risb I. in II. semestra ter uprizoritev ustnega dela sprejemnih izpitov riše se podoben predmet, ki je tečajnikom delal največ preglavic (kot na sprejemnem izpitu)

Zakaj mi?

 • 88% uspešnost dijakov pri sprejemnih za FA,
 • Zaradi dolgoletnega delovanja in izkušenjter uspešnosti,
 • Društvo ponuja kadrovske štipendije za nadarjene bodoče arhitekte,
 • Usposobljen in strokoven kader , ki se vsak dan srečuje s procesom »učenja« arhitekture in so po našem mnenju poleg profesorjev najbolj usposobljeni, da dijakom podajajo znanje, ki je potrebno za sprejemni izpit,
 • Tečaje za sprejemne izpite izvajamo po celi Sloveniji, tudi v vašem kraju, kar dijakom izven Ljubljane olajša možnost izobraževanja,
 • Smo cenovno ugodni,
 • Lastno učno gradivo.

Koliko?

 • tečaj I. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj II. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj FA 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj VŠD 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj KA 60 ur - že za 230 eur
 • HITRI tečaj - že za 60 eur